Sultan İkinci Osman Han

 

genc-osman

Babası: Birinci Ahmed
Annesi: Mahfiruz Haseki Sultan
Doğumu: 3 Kasım 1604
Vefatı: 10 Mayıs 1622
Saltanatı: 1617 – 1622 (5) sene

 

Genç Osman istanbul’da dünyaya geldi. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. İyi bir terbiye ve tahsil yaptırdı. Genç Osman zeki ve enerjik bir padişahtı. Bıyıkları henüz terlememiş olan İkinci Osman sima itibarı ile çok güzeldi.

 

26 şubat 1618 senesinde, amcası Birinci Mustafa akli yetersizliği sebebiyle ve ulemanın fetvası üzerine tahttan indirilince padişah oldu. Çocuk yaşta olmasına rağmen mükemmel ve muazzam planları vardı. Büyük Lehistan seferine bizzat katılarak başkomutanlık yaptı. Atılgan, cesur ve gözü pek olan bu padişah için, “Yaşasaydı, ikinci bir Fatih olurdu” diyenler vardır.

 

Aynı zamanda hattat ve şairdi. Bir beyti de şudur:

Niyetim hizmet idi saltanat ve devletime
Çalışır hasıd-ü bedhah aceb nekbetime

Çok büyük emeller ve planlar üzerinde duran genç padişaha hasedcilerin hasedi kabardı. Kendisine planlarını tatbik etmesinde yardım edecek bir vezir veya bir sadrazam bulamadı. Tarihte eşine az rastlanır bir fecaatle tahttan indirilerek Yedikule Zindanlarında boğdurularak, şehit edildi. Aynı sene içinde İstanbul Boğazı donmuş, İstanbul’dan Üsküdar’a yaya olarak geçilmişti. Yine aynı sene güneş tutulma hadisesi, vaki olmuştu. Babası Birinci Ahmed’in, Sultan Ahmed Camii yanındaki türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)

 

Şair Nev’i, onun vefatı üzerine şunları yazdı :

Bir şah-ı alişan iken, şah-ı cihana kıydılar
Gayretli,genç aslan iken, şah-ı cihanda kıydılar
Gazai bahadır Han idi, ali nesli sultan idi
Namıyla Osman Han idi, şah-ı cihana kıydılar

Molla Ganim Bağdadi ve şeyh Ebu’l Gays bu devirde vefat etmişlerdir. Erkek çocukları, Ömer ve Mustafa, kızı Zeyneb Sultan idi.

 

 

Şâir Nev’i Kimdir?

 

nevi

1533 yılında Malkara’da doğan Şair Nev’i, şair Baki’nin çağdaşıdır. Osmanlı Kadılarından Ataullahın oğlu olan Şair Nev’i, Padişah ve sadrazam çocuklarına öğretmenlik yapmıştır. Ayrıca, bazı îllerde Kadılık yaptıktan sonra, kısa bir sure Bağdat Kadılığında da bulunmuştur. Anlaşıldığı kadarı ile Bağdat’a yanlışlıkla verilen Şair Nev’i bu yanlışlığın farkındadır. Daha sonra yanlışlığın yetkililer tarafından da anlaşılması üzerine, Bağdat Kadılığından alınarak başka bir göreve atanır. Bunun üzerine Şair Nev’i ” YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNDÜ ” demiştir. Daha sonra bu söz halk arasında ” Yanlış hesap Bağdat’tan döner ” ünlü atasözüne dönüşmüştür. Malkara’da Şairnevi adını taşıyan bir ilkokul bulunmaktadır.